Dogodki: 11th maj 2020

Če prijavnice še niste izpolnili, jo najdete na spletnem naslovu: https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=2192. SPREMEMBE: Izpolnjeno prijavnico morate SAMI poslati na naslov izbrane srednje šole. Bodite pozorni, da se podpišete na prijavnico vi in vaši starši ali vsaj eden od staršev. Nato prijavnico pošljete priporočeno brez povratnice na izbrano srednjo šolo. Na prijavnici nista potrebna žig in podpis ravnatelja osnovne šole. Prijavnico lahko skenirate in pošljete na elektronski naslov izbrane srednje […]

Dostopnost