NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA

V torek, 4. 5., četrtek, 6. 5. in v ponedeljek 10. 5. bo na šoli potekalo nacionalno preverjanje znanja za učence 6. in 9. razreda. V tem času bo spremenjen potek dela za vse učence od 6. do 9. razreda. Prilagojen bo tudi vozni red šolskega prevoza. 

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA 2021

NPZ je zunanje pisno preverjanje znanja učencev v 6. in 9. razredu osnovne šole. Postopek izvedbe NPZ-ja zagotavlja vsem učencem enake možnosti pri izkazovanju znanja, saj se izvaja ob istem času in pod enakimi pogoji za vse učence v državi.

Nacionalno preverjanje znanja, bo za učence 6. in 9. razreda:

  • v torek, 4. maja, iz slovenščine (6. in 9. razred)
  • v četrtek, 6. maja, iz matematike (6. in 9. razred)
  • v ponedeljek, 10. maja, iz ANGLEŠČINE za 6. razred ter ŠPORTA za 9. razred

Pri reševanju nalog boste lahko uporabljali le moder ali črn kemični svinčnik ali nalivno pero.  Pri matematiki lahko uporabljate tudi svinčnik (za grafične izdelke), radirka, šilček, geotrikotnik, ravnilo in šestilo. Pri pisanju NPZ ni dovoljena uporaba pisal piši-briši.

 Seznam učencev po posameznih skupinah in prostorih bo objavljen na oglasni deski pri glavnem vhodu na dan pisanja NPZ.

Na dan preverjanja boste prišli v šolo ob 7.45. V določeno učilnico boste vstopili skupaj z nadzornim učiteljem. Čas reševanja preizkusa znanja pri posameznem predmetu je 60 minut brez odmora. Opravljanje NPZ-ja se prične ob 8.00 in zaključi ob 9.00 oz. ob 9.30 za učence s prilagoditvami.

 Vse naloge bodo šifrirane. Vse dni preverjanja boste eno nalepko s šifro nalepili na list z nalogami. Na nalepkah boste preverili, ali so vsi vaši podatki točni. Zadnji dan preverjanja boste šifro prilepili na dodatni list, ki ga boste hranili do vpogleda v rezultate oz. ovrednotene preizkuse.

 

V PRIMERU KRŠITEV:

Če učenec prepisuje od sošolcev, poseduje ali pri pisanju uporablja nedovoljene pripomočke ali moti izvedbo NPZ-ja, se mu prepove nadaljnje opravljanje NPZ-ja. Nadzorni učitelj mu vzame preizkus znanja, učenec pa zapusti učilnico. Na hodniku ga prevzame nadzorni učitelj. Preizkus je v tem primeru ovrednoten z 0 točkami.

 

VPOGLED OVREDNOTENIH PREIZKUSOV:

Državni izpitni center na dan, določen s koledarjem NPZ-ja, omogoči šolam, učencem 6. in 9. razreda ter njihovim staršem dostop do elektronsko ovrednotenih preizkusov znanja in izpisa dosežkov (v obliki pdf). Do obojega boste učenci lahko dostopali s pomočjo šifre učenca in številke EMŠO na spletni strani http://npz.ric.si. Preizkuse znanja učencev s posebnimi potrebami, ki jih ni mogoče digitalizirati, bo pooblaščenec Državnega izpitnega centra – Pošta Slovenije šolam dostavila dan pred vpogledi.

 

Do nalog boste lahko dostopali:

  1. – 4. junija učenci 9. razreda
  2. – 10. junija učenci 6. razreda

Če učenec in starši menijo, da je pri ugotavljanju dosežka učenca pri NPZ-ju v 6. ali 9. razredu prišlo do pisne ali računske napake (napaka pri zapisu doseženih točk, seštevanju ali vpisu v spričevalo), lahko starši v treh dneh po prejemu obvestila o dosežkih pri ravnatelju vložijo obrazložen ugovor.

 

ŽELIMO VAM VELIKO USPEHA!

Obveščamo vas, da je bila zaradi epidemiološke situacije v državi sprejeta odločitev, da se nacionalno preverjanje znanja na osnovnih šolah za učence 9. razredov v tem šolskem letu 2020/2021 izvede, vendar se dosežki na nacionalnem preverjanju znanja ne bodo upoštevali pri vpisu v srednje šole za šolsko leto 2021/2022. Na podlagi tega je Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport izdalo sklep, s katerim se spreminjajo merila za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa v srednješolske izobraževalne programe za šolsko leto 2021/2022, in sicer tako, da v primeru, če se na spodnji meji razvrsti več kandidatov z istim številom točk iz ocen vseh obveznih predmetov zadnje triade osnovne šole, se izbira med njimi (namesto uporabe točk, doseženih na nacionalnem preverjanju znanja) opravi na podlagi uporabe seštevka točk, pridobljenih iz zaključnih ocen iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole pri predmetih slovenščina, matematika in prvi tuj jezik. Z učnim uspehom pri teh predmetih lahko kandidat dobi največ 45 točk.

https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/

Dostopnost