PREVZEM NEODJAVLJENEGA KOSILA

Zaradi organizacije dela in zagotavljanja varnosti hrane, je prevzem neodjavljenega kosila možen le za tiste učence, ki so zaradi karantenskih odredb poslani na šolanje na daljavo. Prevzem hrane je možen zgolj za 1. dan karantene, ko prehranskih obrokov ni mogoče odjaviti. V tem primeru lahko kosilo prevzame zgolj družinski član učenca, ki je zdrav in nikoli učenec, ki ima odrejeno karanteno.

 Za prevzem kosila potrebujete embalažo, ki jo zagotovi oseba, ki prevzame kosilo. Ta oseba mora nositi zaščitno masko, prav tako si na prevzemnem mestu razkuži roke.

 Prevzem kosila je možen med 13.15 in 13.45 uro na stranskem vhodu iz strani parkirišča. Kasnejši prevzem ni mogoč.

 V primerih, ko učenec zboli oziroma je odsoten zaradi drugih razlogov in ni odjavljen od prehrane, prevzem kosila ni možen.

Dostopnost