MEDNARODNI PROJEKTI ERASMUS+

 KRIVE SO ČEBELE 

(Blame it on the bees)

Trajanje projekta: 1. 9. 2022 – 1. 9. 2024

V začetku šolskega leta 2022/23 smo izvedeli, da je bil naš predlog mednarodnega projekta Erasmus+ z naslovom “Krive so čebele – Blame it on the bees” izbran za sofinanciranje. V projekt stopamo skupaj s partnersko šolo OŠ Slatine iz Hrvaške.

Naša šola se nahaja v urbanem delu mesta Ljubljana, tik ob obvoznici, OŠ Slatine pa je otoška šola, izolirana od drugih mestnih šol. Ne glede na raznolikost lokacij pa zaposleni obeh šol opažamo, da učenci, zaposleni, starši in ostali prebivalci lokalnih skupnosti nimamo dovolj znanja o čebelah in se premalo zavedamo, kako pomemben del našega življenja so ta mala bitja. Naš odnos do narave zaradi ignorance ali nevednosti ogroža obstoj vseh prebivalcev Zemlje. Zavedamo se, da bomo težko čez noč spremenili navade ljudi v smeri ohranjanja in skrbi za naravo. Verjamemo pa, da vsi skupaj, z majhnimi koraki, zmoremo prispevamti k lepši prihodnosti. S tem namenom želimo ciljno populacijo ozavestiti o vlogi in ogroženosti čebel v ekosistemu in raziskati njihove življenjske značilnosti. Učenci bodo skozi različne konkretne, eko in digitalne dejavnosti razvijali zelene spretnosti, organizacijske sposobnosti, komunikacijske veščine, spoznali pravila učenja in dela v medkulturnem okolju, bili odprti za nove ideje in priložnosti ter ustvarjanje inovativnih, okolju prijaznih, trajnostnih in kreativnih rešitev.
Preko aktivnosti projekta želimo udeležencem obeh sodelujočih organizacij približati pristen stik z naravo, spoznavanje delovanja Eko šole, spodbuditi notranjo motivacijo za pridobivanje novih znanj in jim, preko izkustvenega učenja, približati svet čebel in problematiko njihovega obstoja. Z aktivnim sodelovanjem bodo sodelujoči razvijali in krepili idejne, čutne, socialne ter motorične sposobnosti. Med aktivnostmi bi omenil gojenje in izmenjavo medonosnih rastlin, obiranje oljk in sodelovanje pri procesu stiskanja olivnega olja, izdelovanje mil iz lokalnih naravnih proizvodov, izdelavo senzorne poti, izobraževalne obiske in webinarje čebelarjev, izkustveno učenje preko vseh čutov, delitev zemlje in medonosnih semen prebivalcem lokalne skupnosti, izdelovanje zbirke medenih receptov in uporabe medonosnih rastlin v kulinariki v hrvaškem, slovenskem in angleškem jeziku ter glasbeno sodelovanje med partnerskima šolama z izvedbo koncertov v Ljubljani in Splitu.
S projektom želimo izboljšati mednarodno razsežnost obeh šol, povečati ozaveščenost udeležencev in razumevanje drugih kultur in držav ter zgraditi mrežo mednarodnih stikov, ki nam bodo v pomoč pri oblikovanju novih dejavnosti in projektov.

 

KAJ SMO ŽE IZVEDLI?

Čebelji maratoning

Čebelja senzorna pot

Koncert v Splitu

Podkast o projektu

Obisk na Čiovu  1. dan

Obisk na Čiouvu, 2. dan
Obisk na Čiouvu, 3. dan

Obisk na Čiouvu, 4. dan

Film o nastajanju senzorne poti

Natečaj “Krive so čebele”

Šolski ustvarjalni natečaj “Krive so čebele – čas je za igro”  

Zmagovalci šolskega idejnega natečaja “Krive so čebele – čas je za igro”

Trajnostni izziv 21

Obisk čebelarja Stanislava Knežiča

BITI ENAK, ČEPRAV RAZLIČEN – INKLUZIVNA ŠOLA

(BEING EQUAL IN DIVERSITY – INCLUSIVE SCHOOL) 

Trajanje projekta: 1. 9. 2021 – 28. 2. 2023

V začetku šolskega leta 2021/22 smo izvedeli, da je bil naš predlog mednarodnega projekta Erasmus+ z naslovom “Biti enak, čeprav različen – Inkluzivna šola” izbran za sofinanciranje.

Na osnovi  analize potreb na šoli, smo se odločili za mednarodno sodelovanje s šolo Hvassaleitisskoli z Islandije, ki ima izkušnje z oblikovanjem inkluzivnega okolja, v katerega so vključeni tudi otroci z MAS (motnjo avtističnega spektra). 

Cilj projekta je seznanjanje z dobrimi praksami iz partnerske šole na Islandiji in izobraževanje strokovnih kadrov. S spremljanjem pouka, senčenjem in izmenjavo izkušenj bomo dobili nova znanja, spretnosti za individualizirane pristope dela za implementacijo ustreznih metod in oblik dela ter znanja za oblikovanje bolj inkluzivnega okolja. S tem bomo postopno izboljševali pogoje izobraževanja za vse otroke naše šole.   Povečala se bo vključenost, povezanost, sodelovanje ter kvaliteta učnega okolja in življenja.

Partnerski šoli na Islandiji bomo predstavili našo šolo, šolski sistem in naše cilje projekta, potrebe ter možnosti izmenjave znanja in izkušenj. Ob mobilnosti bomo izvedli hospitacije pouka v okviru katerih bomo opazovali oblike in metode dela na otroke orientiranega pouka, njihovo zagotavljanje kreativnosti, ustvarjalnosti, razvijanja socialne in komunikacijske spretnosti, analizirali bomo elemente poučevalne prakse ter opazovali bomo odnos med učitelji in učenci.

Z izvedbo projekta  želimo izobraziti strokovne delavce, povečati njihove kompetence za lažje prepoznavanje različnosti in individualne potrebe vseh otrok, tudi potrebe otrok z MAS.

KAJ SMO ŽE IZVEDLI?

  • 2 mobilnosti senčenja (spremljanje pouka in šolskega dogajanja) na Hvassaleitisskoli v Reykjaviku:

– 5 stokovnih delavcev šole (21. 3. – 25. 3. 2022),

– 5 stokovnih delavcev šole (4. 4. – 8. 4. 2022).

  • Predstavitev izkušenj in novih spoznanj strokovnim delavcem šole, ki se mobilnosti  niso  udeležili (1. 6., 29. 6. in 24. 8. 2022). Za več informacij vabljeni k ogledu prezentacije.
  • Predstavitev primera dobre prakse inkluzivnega izobraževanja na Hvassaleitisskoli, ki ga je na Posvetu Ministrstva za šolstvo in Zavoda RS za šolstvo izvedla pomočnica ravnatelja Tamara Gnilšek (Brdo, 28. 9. 2022). Januarja 2023 načrtuje tudi predstavitev na Pedagoški fakulteti UL za študente in profesorje.
  • Na aktivu ravnateljev ljubljanskih OŠ (november 2022) je bil na podlagi predstavitve primera dobre prakse in pobude našega ravnatelja Emirja Jušiča sprejet predlog obiska Hvassaleitisskoli v okviru ene izmed prihodnjih strokovnih ekskurzij ravnateljev.
Dostopnost