MEDNARODNI PROJEKTI ERASMUS+

BITI ENAK, ČEPRAV RAZLIČEN – INKLUZIVNA ŠOLA

(BEING EQUAL IN DIVERSITY – INCLUSIVE SCHOOL) 

Trajanje projekta: 1. 9. 2021 – 28. 2. 2023

V začetku šolskega leta 2021/22 smo izvedeli, da je bil naš predlog mednarodnega projekta Erasmus+ z naslovom “Biti enak, čeprav različen – Inkluzivna šola” izbran za sofinanciranje.

Na osnovi  analize potreb na šoli, smo se odločili za mednarodno sodelovanje s šolo Hvassaleitisskoli z Islandije, ki ima izkušnje z oblikovanjem inkluzivnega okolja, v katerega so vključeni tudi otroci z MAS (motnjo avtističnega spektra). 

Cilj projekta je seznanjanje z dobrimi praksami iz partnerske šole na Islandiji in izobraževanje strokovnih kadrov. S spremljanjem pouka, senčenjem in izmenjavo izkušenj bomo dobili nova znanja, spretnosti za individualizirane pristope dela za implementacijo ustreznih metod in oblik dela ter znanja za oblikovanje bolj inkluzivnega okolja. S tem bomo postopno izboljševali pogoje izobraževanja za vse otroke naše šole.   Povečala se bo vključenost, povezanost, sodelovanje ter kvaliteta učnega okolja in življenja.

Partnerski šoli na Islandiji bomo predstavili našo šolo, šolski sistem in naše cilje projekta, potrebe ter možnosti izmenjave znanja in izkušenj. Ob mobilnosti bomo izvedli hospitacije pouka v okviru katerih bomo opazovali oblike in metode dela na otroke orientiranega pouka, njihovo zagotavljanje kreativnosti, ustvarjalnosti, razvijanja socialne in komunikacijske spretnosti, analizirali bomo elemente poučevalne prakse ter opazovali bomo odnos med učitelji in učenci.

Z izvedbo projekta  želimo izobraziti strokovne delavce, povečati njihove kompetence za lažje prepoznavanje različnosti in individualne potrebe vseh otrok, tudi potrebe otrok z MAS.

KAJ SMO ŽE IZVEDLI?

  • 2 mobilnosti senčenja (spremljanje pouka in šolskega dogajanja) na Hvassaleitisskoli v Reykjaviku:

– 5 stokovnih delavcev šole (21. 3. – 25. 3. 2022),

– 5 stokovnih delavcev šole (4. 4. – 8. 4. 2022).

  • Predstavitev izkušenj in novih spoznanj strokovnim delavcem šole, ki se mobilnosti  niso  udeležili (1. 6., 29. 6. in 24. 8. 2022). Za več informacij vabljeni k ogledu prezentacije.
  • Predstavitev primera dobre prakse inkluzivnega izobraževanja na Hvassaleitisskoli, ki ga je na Posvetu Ministrstva za šolstvo in Zavoda RS za šolstvo izvedla pomočnica ravnatelja Tamara Gnilšek (Brdo, 28. 9. 2022). Januarja 2023 načrtuje tudi predstavitev na Pedagoški fakulteti UL za študente in profesorje.
  • Na aktivu ravnateljev ljubljanskih OŠ (november 2022) je bil na podlagi predstavitve primera dobre prakse in pobude našega ravnatelja Emirja Jušiča sprejet predlog obiska Hvassaleitisskoli v okviru ene izmed prihodnjih strokovnih ekskurzij ravnateljev.
Dostopnost