ŠOLSKI SKLAD

Zaradi pomanjkanja sredstev za številne kvalitetne dejavnosti, ki sicer niso predpisane s programi, so pa velikega pomena za razvoj mlade generacije, je šola ustanovila šolski sklad. Tu se zbirajo prispevki staršev in donatorjev. Šolski sklad posluje v skladu s pravili.

Šolski sklad pomaga tudi pri sofinanciranju dnevov dejavnosti (kulturni dnevi, športni dnevi, ekskurzije). Vlogo je potrebno oddati za vsako šolsko leto posebej, do 10.9. tekočega leta. Kasnejših vlog ne sprejemamo.

VLOGA ZA ŠOLSKI SKLAD

VLOGA ZA SUBVENCIJO PLAVANJA

Dostopnost