UČBENIKI, DELOVNI ZVEZKI IN POTREBŠČINE

2023/2024

Objavljamo seznam učbenikov, delovnih zvezkov in potrebščin za šolsko leto 2023/24.

Starši učencev 6., 7. in 9. razreda bodite pozorni pri nakupu delovnega zvezka za slovenščino, saj bodo učenci uporabljali različne delovne zvezke, glede na to kdo jih bo poučeval.

Večina učencev je že prevzela učbenike za naslednje šolsko leto. Zato objavljamo kratka NAVODILA ZA RAVNANJE Z UČBENIKI IZPOSOJENIMI IZ UČBENIŠKEGA SKLADA.

  1. Vsak učbenik je potrebno zavarovati pred možnimi poškodbami. To pomeni, da je učbenik potrebno zaviti v papir ali pa obleči v ovitek, ki učbenika ne poškoduje.
  2.  Nalepk z imeni ni dovoljeno lepiti neposredno na učbenik, lahko pa jih nalepite na svoj ovitek in ga ob koncu šolskega leta odstranite.
  3.  V učbenike ne pišemo, rišemo ali podčrtujemo.

1. razred 2023_24

2. razred 2023_24

3. razred 2023_24

4. razred 2023_24

5. razred 2023_24

6. razred 2023_24

7. razred 2023_24

8. razred 2023-24

9. razred 2023_24

Dostopnost