Moravška planinska pot II.


Planinski izlet: Grad Tuštanj – Sp. Javoršica – Zg. Javoršica – MUROVICA (740 m) – Vrh pri Dolskem

Datum: 11.4.2024

Dostopnost