Multikulturnost – Trije prašički

Če se pogovarjaš s človekom v jeziku, ki ga razume, se mu pogovor vtisne v spomin. Če pa se s človekom pogovarjaš v njegovem maternem jeziku, se mu besede vtisnejo v srce. (Nelson Mandela)

V okviru šolskega projekta Multikulturnost, smo posneli lutkovno predstavo Trije prašički v različnih maternih jezikih učencev naše šole in jezikih, ki se jih učenci učijo v šoli.

PREDSTAVITEV PROJEKTA

Srečanje različnih kultur in njihovih tradicij daje nove impulze in učitelje vzpodbuja k uporabi različnih edukacijskih materialov, ki jih nudi multikulturna družba. Z izvedbo projekta želimo premostiti stisko učencev priseljencev zaradi nerazumevanja jezika. Posneli smo kratke lutkovne predstave v različnih jezikih, ki jih objavljamo na šolski spletni strani. Upoštevali smo načelo, da je materni jezik otrokom v pomoč pri učenju drugega jezika. Velik poudarek smo namenili oblikovanju spodbudnega večjezičnega okolja in izboljšali pogoje izobraževanja za vse učence.

Dostopnost